CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY

THÔNG BÁO VỀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông báo này về Meey Inc. (sau đây gọi là Công ty), liên quan đến thông tin cá nhân mô tả các điều kiện mà chúng tôi (sau đây gọi là "chúng tôi" có nghĩa là Công ty) thu thập, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ ( sau đây là "bạn", "của bạn", "của bạn" có nghĩa là thông tin cá nhân của Người dùng (sau đây gọi là toàn bộ các quy trình trên có nghĩa là "Chính sách"). Bạn được bảo vệ bởi Chính sách kể từ thời điểm bạn ký kết Thỏa thuận. Trong Chính sách này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ "Thông tin cá nhân" để mô tả thông tin có thể được liên kết với một thể nhân cụ thể và có thể được sử dụng để nhận dạng người đó. Chúng tôi không coi thông tin ẩn danh là thông tin cá nhân, vì nó không thể xác định một Người dùng cụ thể. Trong Chính sách này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ "Trang web" khi đề cập đến trang web của Công ty: http://meeyland.com

1. Thu thập thông tin cá nhân

1.1. Khi khách hàng truy cập vào trang web, chúng tôi sẽ nhập thông tin về địa chỉ IP của bạn và thông tin nhật ký web tiêu chuẩn, ví dụ như loại trình duyệt của bạn và các trang bạn đã truy cập trên Web của chúng tôi.

1.2. Nếu khách hàng muốn sử dụng tài khoản cá nhân của Trang web, chúng tôi cần thông tin về bạn. Bạn cần cung cấp các thông tin có liên quan để điền vào tài khoản cá nhân của bạn trên Trang web. Để đơn giản hóa việc liên lạc với chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên điền vào phần có liên quan của tài khoản cá nhân với dữ liệu cá nhân cập nhật.

1.3. Trước khi chúng tôi cho phép bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cần thêm thông tin cho phép chúng tôi xác minh thông tin cơ bản về danh tính hoặc địa chỉ của bạn hoặc mức độ rủi ro. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ bên thứ ba hoặc sử dụng dịch vụ nhận dạng.

1.4. Khi bạn sử dụng tài khoản trang web cá nhân được cung cấp cho bạn, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về các giao dịch trên tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về máy tính của các bạn hoặc các phương tiện truy cập khác để tránh gian lận.

1.5. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin bổ sung về bạn theo những cách khác không được mô tả trong Thông báo này. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến các liên hệ của bạn với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi hoặc lưu trữ kết quả câu trả lời của các bạn cho các câu hỏi.

2. Cookie:

2.1. Khi bạn truy cập vào trang Web của chúng tôi, trang web sẽ theo dõi số lượng trang web của chúng tôi đã được bạn sử dụng, có thể lưu trữ các tệp dữ liệu nhỏ trên máy tính của bạn, được gọi là “cookie”

2.2. Chúng tôi sẽ gửi “cookie” tới máy tính của bạn khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Cookie này giúp chúng tôi nhận ra bạn nếu bạn truy cập một số trang trên Trang web của chúng tôi trong cùng một phiên, để chúng tôi không phải yêu cầu mật khẩu của bạn trên mỗi trang. Khi bạn đăng xuất

2.3. Chúng tôi cũng sử dụng "cookie" dài hơn cho các mục đích khác, ví dụ, để hiển thị địa chỉ email của bạn trong biểu mẫu ủy quyền của chúng tôi, do đó bạn không cần phải nhập lại email địa chỉ mỗi khi bạn vào Văn phòng.

2.4. Chúng tôi mã hóa cookie của mình để chỉ chúng tôi có thể hiểu thông tin được lưu trữ trong đó. Bạn có thể từ chối "cookie" của chúng tôi nếu trình duyệt của bạn cho phép làm điều đó, nhưng điều này có thể ngăn bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn hoặc các phương tiện truy cập khác để giảm rủi ro và để tránh gian lận.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

3.1. Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ chuyên dụng với mức độ cao và chúng tôi bảo vệ thông tin đó bằng cách hỗ trợ các bảo đảm vật lý, điện tử và giao thức theo luật pháp hiện hành của khu vực pháp lý có liên quan. Chúng tôi sử dụng các phương pháp bảo mật máy tính, như tường lửa và mã hóa dữ liệu. Chúng tôi áp dụng kiểm soát truy cập vật lý vào các tòa nhà và tệp của mình và chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân cho những nhân viên cần nó để thực hiện nhiệm vụ công việc của họ.

4. Sử dụng thông tin cá nhân

4.1. Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thu thập thông tin cá nhân là cung cấp cho bạn một dịch vụ an toàn, thoải mái, hiệu quả và được cá nhân hóa. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

• Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho người dùng theo yêu cầu của họ;

• Thực hiện các giao dịch trong tài khoản cá nhân và gửi thông báo về các giao dịch này;

• Xử lý tài liệu;

• Giải quyết tranh chấp, thu tiền thanh toán và loại bỏ các vấn đề;

• Phòng ngừa các hoạt động có khả năng bị cấm hoặc bất hợp pháp và thực thi hợp đồng;

• Tùy chỉnh, đánh giá và cải thiện các dịch vụ, nội dung và cấu trúc của Trang web của chúng tôi;

• Gửi cho bạn mục tiêu tiếp thị, thông báo cập nhật và khuyến mãi dự trên sở thích của bạn;

• Xác minh thông tin cho chính xác và đối chiếu nó với các bên thứ ba.

5. Cung cấp thông tin cá nhân cho người dùng khác và nhà điều hành công ty

5.1. Nếu bạn thực hiện giao dịch thông qua trang Web và thanh toán cho nó từ tài khoản cá nhân hiện tại trong văn phòng cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp cho nhà điều hành hệ thống thanh toán hoặc đặc biệt

5.2. dịch vụ thanh toán chuyển tiền cho Công ty, dữ liệu cá nhân của bạn để giúp hoàn tất việc giải quyết với Công ty

5.3. Chúng tôi làm việc với các hệ thống thanh toán và dịch vụ khác nhau để có thể chấp nhận thanh toán từ người dùng. Đồng thời, khi bạn thanh toán, nhà điều hành có thể chia sẻ với bạn thông tin đó về bạn như địa chỉ email hoặc số ví (của tài khoản cá nhân của bạn), v.v. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác nhận rằng bạn là người dùng và đối tác của bạn có quyền lấy tiền mặt từ bạn. Ngoài ra, theo yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể xác nhận trạng thái của bạn về người dùng Trang web cho bên thứ ba. Xin lưu ý rằng các công ty điều hành mà bạn chuyển tiền cho Công ty và người mà bạn ký hợp đồng phải tuân theo thỏa thuận bảo mật của riêng họ và Người bán không chịu trách nhiệm về các hoạt động của họ, bao gồm nhưng không giới hạn trong thực hành Công việc với thông tin của họ.

5.4. Nếu bạn thực hiện giao dịch thông qua Trang web, thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý các tài liệu cần thiết và gửi cho đối tác.

6. Trao đổi thông tin cá nhân với bên thứ ba.

6.1. Chúng tôi có thể chuyển Thông tin cá nhân của bạn sang:

• Các đối tác của Công ty để cung cấp dịch vụ chung và cung cấp nội dung (ví dụ: đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng); để giúp phát hiện và ngăn chặn các hành động bất hợp pháp và vi phạm các quy tắc của chúng tôi; và để đưa ra quyết định về sản phẩm, dịch vụ và truyền thông. Các đối tác của chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin tiếp thị chỉ khi bạn yêu cầu dịch vụ của họ.

• Nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng, hỗ trợ một phần trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi: phòng chống gian lận, thu thập tài khoản, tiếp thị, công nghệ, dịch vụ. Hợp đồng của chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ này chỉ sử dụng thông tin liên quan đến các dịch vụ họ cung cấp cho chúng tôi chứ không phải vì lợi ích riêng của họ.

• Các công ty mà chúng tôi dự định hợp nhất với hoặc các công ty mà chúng tôi sẽ được mua lại. (Nếu liên kết như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ yêu cầu công ty chung mới tuân theo Chính sách này. Nếu Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng theo cách khác, bạn sẽ được thông báo trước.)

• Cơ quan thực thi pháp luật, quan chức chính phủ hoặc bên thứ ba khác , khi:

- Chúng tôi buộc phải làm như vậy theo chương trình nghị sự, lệnh của tòa án hoặc thủ tục pháp lý tương tự; o chúng ta phải làm như vậy theo quy định của pháp luật;

- Chúng tôi làm điều đó với ý chí tự do của riêng mình, tin rằng việc tiết lộ Thông tin cá nhân là cần thiết để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc tổn thất tài chính; để báo cáo các hành động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc điều tra các vi phạm Chính sách của chúng tôi. Các bên thứ ba khác, với sự đồng ý của bạn hoặc theo hướng dẫn của bạn.

6.2. Người bán sẽ không bán hoặc chuyển nhượng để sử dụng bất kỳ Thông tin cá nhân nào của bạn chothứ ba các bêncho mục đích tiếp thị và sẽ chỉ chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba như được mô tả trong Chính sách này.

7. Truy cập và thay đổi thông tin cá nhân của bạn.

7.1. Bạn có thể sửa đổi và chỉnh sửa Thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào, trong văn phòng cá nhân của bạn trên trang web.

7.2. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư này, bạn nên liên hệ với chúng tôi thông qua dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại http://meeyland.com

© Meeyland Inc.

Chính sách bảo mật v2.0