Điều khoản sử dụng của trang web.

Dưới đây là mô tả về các điều khoản và điều kiện để sử dụng trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này,bạn thừa nhận rằng bạn chấp nhận những điều kiện này và đồng ý tuân theo chúng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng trang web.

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

www.meeyinvest.com là một trang web được sở hữu và vận hành bởi MEEY INVEST (sau đây - "Chúng tôi"). Chúng tôi là đăng ký theo luật của Việt Nam và văn phòng đã đăng ký của chúng tôi là tọa lạc tại: Tòa nhà số 1 phố Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

TIẾP CẬN VÀO TRANG WEB

Truy cập vào trang web này được cho phép trên cơ sở tạm thời và chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên trang web này mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bất kỳ lý do nào trang web của chúng tôi không có sẵn bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của trang web này hoặc hoàn toàn vào nó. Bạn có trách nhiệm lấy tất cả các biện pháp cần thiết từ phía bạn để truy cập trang này. Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web này thông qua kết nối Internet của bạn nhận thức được các điều kiện này và tuân thủ chúng.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của trang web này, cũng như tài liệu được công bố trên đó. Những quyền này được bảo vệ bởi luật bản quyền và điều ước quốc tế. Đã đăng ký Bản quyền. Bạn không có quyền in một bản sao hoặc tải xuống bất kỳ trích đoạn nào từ bất kỳ một phần của trang web này mà không có được sự cho phép rõ ràng từ chúng tôi. Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức. Và bạn phải trả lại hoặc hủy tất cả các bản sao của tài liệu bạn có thực hiện. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng bởi các bên thứ ba trên trang web của chúng tôi (bao gồm cả nội dung được đăng bởi các khách hàng và những người liên quan), bao gồm nội dung tục tĩu, video "bẩn", hình ảnh và ý kiến trong các cuộc thảo luận. Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào trên trang web xâm phạm trí tuệ của bạn quyền sở hữu, xin vui lòng gửi email đến địa chỉ dưới đây để xem xét quản lý với các thông tin sau: (I) bằng chứng về tài sản của bạn; (Ii) chính xác vị trí của nội dung vi phạm quyền của bạn và bất kỳ bản sao nào của chúng. Chúng tôi sẽ xem xét của bạn thông báo và thực hiện các biện pháp thích hợp, bao gồm cả việc loại bỏ nội dung đó khi thích hợp. Địa chỉ nhận thông báo theo Quy định này: MEEY INVEST

LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN BÀI VIẾT

Bình luận và các tài liệu khác được đăng trên trang web này có thể không được coi là một khuyến nghị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin trong các tài liệu đó của bạn hoặc bất kỳ người nào khác mà bạn đã thông báo về nội dung của họ.

THAY ĐỔI NỘI DUNG WEBSITE

Chúng tôi cố gắng thường xuyên cập nhật trang web này và có quyền thay đổi nội dung của nó bất cứ lúc nào. Nếu cần phát sinh, chúng tôi có thể đình chỉ truy cập vào trang web, hoặc đóng nó vô thời hạn. Bất kỳ tài liệu trên trang web này có thể trở nên lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không bắt buộc phải cập nhật tài liệu đó. Điều khoản sử dụng của trang web

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Các tài liệu trên trang web này được cung cấp mà không có bất kỳ đảm bảo, điều kiện hoặc bảo hành liên quan đến độ chính xác của chúng. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi, các thành viên khác trong nhóm của chúng tôi các công ty và bên thứ ba kết nối với chúng tôi xin loại trừ:

Tất cả các điều kiện, bảo hành và các điều khoản khác có thể được quy định bởi luật pháp.

Mọi trách nhiệm đối với mọi mất mát hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả của bất kỳ người dùng nào trong kết nối với trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng này trang web, bất kỳ trang web nào được liên kết với nó và bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ chịu trách nhiệm cho:

  • Mất thu nhập hoặc doanh thu;
  • Mất kinh doanh;
  • Mất lợi nhuận hoặc hợp đồng;
  • Mất khoản tiết kiệm dự kiến;
  • Mất dữ liệu;
  • Mất danh tiếng;
  • Mất thời gian làm việc;

và cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác, dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc bằng cách khác. Điều này không làm giảm chúng tôi về trách nhiệm do sơ suất từ phía chúng tôi, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi cho gian lận hoặc xuyên tạc gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không thể được loại trừ hoặc giới hạn theo luật áp dụng.

THÔNG TIN VỀ BẠN VÀ BẠN THAM QUAN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi xử lý thông tin về bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý như vậy và đảm bảo rằng tất cả thông tin do bạn cung cấp là chính xác.

VIRUSES, HACKING VÀ CÁC KHOẢN KHÁC

Bạn không có quyền sử dụng độc hại trang web này, gửi vi-rút, trojan, "sâu", bom logic hoặc vật liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ (gọi chung là - "vi rút"). Bạn không được phép truy cập trái phép vào trang web của chúng tôi, máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với trang web này. Bạn không được tấn công này trang web bằng cách buộc họ từ chối dịch vụ. Khi vi phạm điều kiện này, bạn có thể phạm phải tội phạm hình sự. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan này, tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp như vậy vi phạm quyền sử dụng trang web này sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc vi-rút có thể lây nhiễm cho bạn thiết bị máy tính, chương trình máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc tài sản vật chất khác là kết quả của việc bạn sử dụng trang web này hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó và trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB VÀ THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Bạn không thể đặt một liên kết đến trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không thể làm một lựa chọn nội dung của trang web này và phân bổ lại nội dung đó, theo cách thủ công hoặc tự động, không có sự đồng ý trước bằng văn bản. Trang web này có thể không được đặt trên bất kỳ trang web khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có quyền rút lại sự cho phép

Điều khoản sử dụng của trang web để liên kết lựa chọn thông tin và vị trí trên một trang web khác mà không cần thông báo trước. Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu trên trang này, vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến địa chỉ [email protected]

LIÊN KẾT TỪ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Chuyển tiếp trên trang này liên kết đến các trang khác và tài nguyên do bên thứ ba cung cấp được cung cấp cho bạn chỉ cho thông tin của bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên này, và không chịu trách nhiệm cho họ hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra do việc sử dụng chúng.

LUẬT ÁP DỤNG

Tòa án Việt Nam sẽ có thẩm quyền không độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc truy cập của chúng tôi trang web, hoặc liên quan đến như vậy, mặc dù chúng tôi có quyền đưa ra các thủ tục tố tụng chống lại bạn vì vi phạmnhững điều kiện này ở quốc gia cư trú của bạn hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có liên quan. Những điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi trang. Bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra trang này để làm quen với bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện, vì chúng là ràng buộc vào bạn

NHỮNG CÂU HỎI CỦA BẠN

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tài liệu được công bố trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ hỗ trợ [email protected] Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Việc sử dụng tài liệu từ các công ty thuộc Tập đoàn Meey Land trên Internet được cho phép chỉ với vị trí bắt buộc của tài liệu tham khảo để xuất bản nguồn.